Dari دری

بخش معلومات (مهاجرین) در اینسبروک:

Ankyra :

مکان هست که برای تداوی روانی میباشد. که در انگلیسی Psychotherapyمینامند.

وقت ملاقت: فقد همیشه پیش از ظهر

آدرس: Müllerstraße 7/3 6020 Innsbruck

تلیفون: 0512564129

ایمل آدرس: ankyra@diakonie.at

Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft

مرکز مشاورتی برای فامیلی های:

آدرس : Schöpfstraße 19, 6020 Innsbruck

تلیفون: 0512/58 36 98

ایمل: office@aep.atbibliothek@aep.at

informationen@aep.at          aep.familienberatung@aon.at

 Autonomes Frauenlesbenzentrum Innsbruck

مرکز سازمان دهی خودی برای خانم های همجنس گرا.

آدرس: Liebeneggstraße 15, 6020 Innsbruck

تلیفون و فکس : 0512-580839

ایمل: http://www.frauenlesbenzentrum.at        info@frauenlesbenzentrum.at

 Asylkoordination – Tiroler Landesregierung – Deutschkurse

دفتر اجتماعی Landesregierung .

فلورین ستولز، مسئول کورس های المانی در سراسر هایم ها در اینسبروک.

آدرس: Meinhardstraße 8, 6020 Innsbruck Florian Stolz:

فون: +43 (0)664 882 779 34

ایمل: florian.stolz@asyl-in-tirol.at   www.asyl-in-tirol.at

Caritas

مرکز مشورت دهی:

ساعت کاری: از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:00 الی 12:30 – 3 شنبه ها از 17:00 الی 19:00.

آدرس : Heiliggeiststraße 16, 6020 Innsbruck

فون : 0512-7270-15

ایمل: www.caritas-innsbruck.at

Caritas Integrationshaus Innsbruck

پروژه یک پارچه سازی ( اجتماعی):

ساعت کاری: دوشنبه الی جمعه از 8:00 الی 10:00 – چهارشنبه و جمعه بعد از ظهر از 17:00 الی 20:00 .

آدرس: Gumppstrasse 71, Innsbruck

فون: 0512 / 36 11 15

ایمل: integrationshaus.caritas@dibk.at

http://www.caritas-integrationshaus.at

Courage

مکان مشورت دهی برای همجنس گرا های مرد ، زن و تغییر جنسیت:

ساعت کاری: 4 شنبه و 5 شنبه از 16:00 الی 20:00

آدرس: Bozner Platz1,6020 Innsbruck

فون : 0699 16616663

ایمل: innsbruck@courage-beratung.at     http://www.courage-beratung.at/

 DOWAS

مکان برای بزرگان بی خانه

Chill out

مکان برای خورد سالان (زیر سن) بی خانه

ساعت کاری DOWAS : روز 2 شنبه از ساعت 9 الی 12 و 16 الی 18 و روز های 4 شنبه تا جمعه از 9 الی 12 بجه و صبح 5 شبنه ها وقت ملاقات.

ساعت کاری CHILL OUT : از دوشنبه تا 5 شنبه از ساعت 9:00 الی 12:00 و بعد از ظهر از 17:00 الی 20:00

آدرس DOWAS: Leopoldstrasse 18, 6020 Innsbruck

فون: 0512 572343

ایمیل : ibk@dowas.org

آدرس CHILL OUT: Heiliggeiststraße 8, 6020 Innsbruck

فون: 0512 572121

ایمیل: chill.out@dowas.at

FLUCHTpunkt

مرکز مشورت دهی ، کمک ، همکاری و حمایت از مهاجرین

ساعت کاری: 2 شنبه و 5 شنبه از 10:00 الی 12:00 و با وقت ملاقات از پیش.

آدرس : Jahnstr.17, 6020 Innsbruck

فون: 0512/581488

ایمیل: info@fluchtpunkt.org       www.fluchtpunkt.org

Frauen aus allen Ländern

مخصوص خانم ها از همه سرزمین

 • مکان مشورت دهی ، توصیه کردن ، کورس های المانی و وقت آزاد.

 • با نگهداری از اطفال شان.

ساعت کاری: 2 شنبه تا 4 شنبه از ساعت 8:30 الی 11:30 و بعد از ظهر از ساعت 14:00 الی 17:00 .

آدرس : Müllerstrasse 7/1, 6020

فون: 0512- 564778

ایمیل: info@frauenausallenlaendern.org    www.frauenausallenlaendern.org

Hosi – Homosexuelle Initiative Tirol

 • مرکز ارتباطات برای همجنس گرا ها مرد و زن و مخنس (i) و برای فامیل هایشان ، دوستان شان ، دوست دوخترهایشان، و اشخاص مورد علاقه شان.

 • مکان مشورتی ، معلوماتی و تحصیلی.

آدرس6020 Innsbruck : Kapuzinergasse 43,Verein HOSI-Tirol

فون وفکس  0512 587586

ایمیل: office@hositirol.at         www.hositirol.at

Initiative Minderheiten

برنامه ابتکاری برای مردم که که تجربه نژادی، اجتماعی ، مذهبی ، جنسی ، گروهی قومی شناخته شده ، مهاجرت ، پناهنده جو ، همجنس گرا ها و تغییر جنسیت و کسان که توانائی ندارند.

آدرس : Jahnstrasse 17, 6020 Innsbruck

فون و فکس : 0512/5867830650/3308666

ایمیل: im.tirol@minorities.at

Innovia

خدمات و مشاوره در برابری و یکسانی فرصتها.

ساعت کاری: از 2 شنبه تا 5 شنبه از 9 الی 12 و 13 الی 16 بجه و جمعه ها از 9 الی 12 بجه.

آدرس: Rennweg 7 a 6020 Innsbruck

فون : 0676/843 843 30

ایمیل: www.innovia.at

Integrationsbüro Innsbruck –Begegnungsbogen – Deutsch Lerncafe

Integrationsbüro : دفتر برای ترتیب کورس های المانی ، اموزش المانی در Learncafe ; حوادث اجتماعات .

آدرس: Universitätsstraße 30 A – 6020 Innsbruck

فون : 0512/297121

ایمیل: info@integrationsbuero.at       www.integrationsbuero.at

Begegnungsbogen:

آدرس : Viaduktbogen 37 6020 Innsbruck

Deutsch Lerncafe: Birgit Hohlbrugger

فون: 0699 11540015/ 0699 10386807

Interkulturelle Gemeinschaftsgarten

جای ملاقات برای همه مردم از کشور های مختلف با فرهنگ های مختلف ، نوعیت زنده گی ، تمرین باغبانی و فعالیت های مختلف دیگر

ایمیل: interkultureller.garten@gmail.com

Jugendwohlfahrt Land

کمک های اجتماعی جوانان:

درین مکان کمک های برای والدین ، اطفال ، حمایت از جوانان – حمایت از فامیل ها ، حمایت از بچه های بی سرپرست ، رفع بحران ، محافظت عاجل و کار های خیابانی انجام میشود.

آدرس: 6020 Innsbruck Eduard-Wallnöfer-Platz 3 –

فون: +43 512 508 2642 +43 512 508 742645

ایمیل: juwo@tirol.gv.at

Land Tirol – Dr. Christine Baur

مسئولیت های این شخص: وزیر منطقه برای امور اجتماع ، یکپارگی ، رفاع جوانان ، مسائل مربوط که ستیزن شدن و مسایل مربوط زن ها.

آدرس : Eduard-Wallnöfer-Platz 3, A 6020 Innsbruck

فون: 0043 (0)512 508 – 2072

فکس : 0043 (0)512 508 – 742075

ایمیل : buero.lr.baur@tirol.gv.at      http://www.tirol.gv.at/regierung/christine-baur/

 Plattform Bleiberecht

پایگاه درست اقامت:

جمع آوری امضا ها ، همکاری با مردم برای ارتباط با دیگران.

دفتروجود ندارد ،معلومات در سایت میباشد.

وب سایت: plattform.bleiberecht@gmx.at       http://www.plattform-bleiberecht.at/

 Rotes Kreuz  – Winternotschlafstelle 

پناهگاه عاجل در شب های زمستان:

کمک های عاجل برای 31 بی خانمان در زمستان که از نوامبر تا اخر اپریل جریان دارد. برای ساکنین که در فصل زمستان از کشور های مختلف میایند ، و قانون این پناه گاه به 10 زبان مختلف ترجمه شده است.

ساعت کاری: وسط های نوامبر الی اخر های اپریل – از18:00 الی 8:00 صبح . اما در جریان روز بسته میباشد.

آدرس : Trientlgasse 6 Innsbruck Kontakterson

شخص مسول: روتیس کرایز– Rotes Kreuz

فون Stefan Biebel : +43 512 33444 20

ایمیل: stefan.biebelroteskreuz-innsbruck.at

مکان در تصویر:

کجا باید بریم؟

karte_winternotschlafstelle

Sprachencafé –  Haus der Begegnung – Bildungshaus der Diöz. Innsbruck

میز های گرد آموزشی:

 • مکان است که زبان های مختلف پیشنهاد میشود. که میز آموزشی عربی ، المانی ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیائی ، پورتوگالی ، روسی ، سپانیائی ، ترکی و غیره … . این Sprachencafe تنها برای مردم که زبان میاموزند نیست ، بلکه برای تبادله افکار فرهنگ های مختلف نیز میباشد.

 • این پیشنهاد دایماً در حال توسعه است و مبنی بر تقاضا شما میباشد.

آدرس: Rennweg 12 6020 Innsbruck

ساعت کاری: در اول و سوم هر 3 شنبه در ماه از 18:00 الی 20:00 .

فون منیولا شوایخ کوفلر Manuela SCHWEIGKOFLER : 0676 8730 4002

TIGRA

محل نژادپرستی مستندات.

فون: 0680/2149100

ایمیل: info@tigra.ccwww.tigra.cc

Unabhängige Rechtsberatung der Diakonie Flüchtlingsdienst Tirol

 • دفترمستقل مشاورت حقوقی تیرول : ارتباط با دولت و برخورد با مسئولین و نوشتن درخواست تجدید نظر.

 • کمک و اماده سازی مصاحبه و همرائی در دفتر پناهنده گی.

ساعت کاری: 2 شنبه از ساعت 16:00 الی 18:00 و 5 شنبه از ساعت 10:00 الی 12:00 .

آدرس: Müllerstraße 7/3 6020 Innsbruck

فون: 0664/885 889 11

ایمیل: bti@diakonie.at

Verein MultikulturellTiroler Integrationszentrum –Migrationsakademie

مکان برای مشاوره تحصیلی و حرفه ای، و همچنان مشاوره خانواده.

ساعت کاری: 2 شنبه تا 5 شنبه از 9:00 الی 18:00 بجه و جمعه ها 9:00 الی 13:00 .

آدرس : Bruneckerstrasse 2d 6020 Innsbruck

فون: 0512 562929

ایمیل: office@migration.cc       www.migration.cc

Zemit

  مرکز برای مهاجرین در تیرول:

 • هر چیزیکه برای مارکیت کار و اموزش انجام میشود; قانون ها ، اوراق ، تحسین نامه ها برای تحصیل.

 • مشورد دادن به جرمنی ، انگلیسی ، ترکی، کردی ، بوسنیائی ، کرواسی ، سریبائی و روسی.

ساعت کاری: فقد توسط وقت ملاقات از قبل ! از طریق تلیفون روز های 2 شنبه ، 3 شنبه و 5 شنبه از ساعت 13:00 الی 15:00 .

آدرس: Andreas-Hofer-Strasse 46/1 6020 Innsbruck

فون: 0512/577172

ایمیل و وبسایت: beratung@zemit.at        www.zemit.at

Z6 – Streetwork 

 • کار اجتماعی، فرهنگی و فضای باز کار با جوانان 12-21 ساله، که بیشتر وقت در بسیاری از سرک ها زندگی می کنند.

 • پشتیبانی از منافع و نیازها برای نسل جوان – و مشورت کردن به فعالیت های اوقات فراغت شان.

اوقات کاری: دوشنبه تا 5 شنبه از ساعت 8:00 الی 12:00 .

آدرس Bogen 42/Ing.-Etzel-Straße 6020 Innsbruck Austria

فون: 0043 512 56 37 68

فکس: 0043 512 57 14 99

ایمیل : office@z6-streetwork.com

وبسایت: www.facebook.com/z6-streetwork

Streetworker Fabian Zeitlinger

فون: 0699/12128145

ایمیل: fabian.zeitlinger@z6-streetwork.com